script logo
Kooperatioun Bildung Logo
Et muss ee wëssen wat d'Richtung as
D'Kooperatioun bedeit un engem Strang zéien
D'Kooperatioun fängt mat der Haltung un
D'Kooperatioun as e Prozess
D'Ënnerstëtzung vun der Gemeng muss do sin
Eng ganzheetlech Perspektiv op d'Kand

Kooperatioun Bildung steet fir d’Zesummenaarbecht vun den Ekippen aus der Grondschoul an aus der Maison Relais; si steet fir déi gemeinsam Gestaltung vun zwee Bildungsberäicher zu enger Bildungskultur. D’Kooperatioun ass de Wee, fir d’Kanner a fir d’professionell Ekippen, eng positiv Liewens- a Léierplaz ze schafen. Eng gemeinsam Bildungskultur weist sech och an der Architektur vu neien Bildungsariichtungen.

Firwat Kooperatioun Bildung?

An der Zesummenaarbecht tëschent der Grondschoul an der Maison Relais steet d’Kand mat sengen Qualitéiten am Mëttelpunkt vun dëse zwee Bildungsberäicher. Ee Kand brauch ee positiivt Léier- a Liewensëmfeld fir seng Qualitéiten kënnen ze fannen an opzebauen. Esou fënnt hat an der Schoul a spéider am Beruff Succès.

Weider Informatioune fannt dir an dësem PDF

Deelt äert Beispill vu geliefter Kooperatioun op dësem Site. Mellt iech bei ons.

Neiegkeeten

D’Brécken tëschent der formaler an non-formaler Bildung

Wéini: Dënschdes, de 24. Januar 2023...

Méi gewuer ginn...

Formatioun zu der Raumgestaltung: Räume bilden Kinder

Weini: Donneschdes, den 1 Dezember 2022, den 12...

Méi gewuer ginn...

Konferenz: Bildungsräume gestalten 2022-23

Weini: Samschdeg, den 1. Oktober...

Méi gewuer ginn...

Kannercampus Suessem - Lo geet et lass

Bei der Rentrée 20/21 mescht den...

Méi gewuer ginn...

Pädagogik a Raum

    An der Schoul...

Méi gewuer ginn...

Nei Publikatioun: Objektiv Kooperatioun

Hei fir erofzelueden: Objektiv...

Méi gewuer ginn...