script logo
Kooperatioun Bildung Logo

Opgepasst: Neien Datum fir de nationalen Austauschdag zum Thema Kooperatioun

Opgrond vum Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean de 4. Mee 2019 verleeë mir den Austauschdag zum Thema Kooperatioun tëschent Schoul a Maison relais op de Samschdeg, de 12. Oktober 2019 vun 9 bis 15 Auer. Mir bleiwen um Site vum eduPôle zu Walfer.

Jiddereen, dee schonn an engem Workshop ageschriwwe war bleift ageschriwwen. Déijéineg, déi ugemellt waren awer den 12. Oktober 2019 verhënnert sinn, mellen sech w.e.g. aus organisatoresche Grënn beim Steve Feller: steve.feller@ifen.lu  oder beim Martine Wiltzius: martine.wiltzius@men.lu of.

Duerch de neien Datum wäerten sech inhaltlech e puer Klengegkeeten änneren. Ab dem 15. Juni 2019 fannt Dir hei de neie Programm, déi mir och nach emol an all Schoul an all SEA schécke wäerten, an och de Link fir Iech direkt beim IFEN fir ee Workshop Moies unzemellen.

 

Fir d’Planungswerkstätten am Nomëtte mellt Iech w.e.g. per e-Mail beim Här Steve Feller vum IFEN un: steve.feller@ifen.lu. Fir d’Umeldung brauche mir:

  • Numm vun der Schoul a vun der Maison relais,

  • Numm vum/vun der PresidentIn an d’Nimm vun den Enseignanten (max. 5),

  • Numm vum/vun der Chargé/e de direction an d’Nimm vum edukative Personal (max. 5).

 

Den Austauschdag ass als Formatioun Continue fir d'Schoulpersonal a fir d'Personal aus den SEA unerkannt.

 

Bei weideren Froen steet d'Martine Wiltzius vum SCRIPT zu all Moment ze Verfügung, entweder ënnert dem Telefon: 247-75195 oder via Email: martine.wiltzius@men.lu