script logo
Kooperatioun Bildung Logo

Invitatioun op den zweeten nationalen Austauschdag zum Thema Kooperatioun

Den IFEN an de SCRIPT lueden ganz häerzlech an op den zweeten nationalen Austauschdag zum Thema Kooperatioun tëschent Schoul a Maison relais. Den Dag fënnt statt de Samschdeg, 4. Mee 2019 vun 9 bis 15 Auer um Site vum eduPôle zu Walfer.

Nom Succès vum leschte Joer stellen och dëst Joer nees aacht Equippen a Workshoppen hier geliefte Kooperatioun am Alldag vir. Hier Kooperatioun dréint sech ëm Naturpädagogik, Beweegung a Musek, kniwwele mat Technik oder zesumme plangen a baue fir der just e puer ze nennen. Begréisst gitt Dir vun onsem Minister, dem Här Claude Meisch an d'Aféierung an den Dag mécht d'Emanuela Chiapparini, Professorin op der Fachhéichschoul Bern, dat vill zu der Zesummenaarbecht an multiprofessionellen Equippe gefuerscht hutt.

Ënnert dësem Link kënnt Dir Iech direkt beim IFEN fir d’Workshoppen Moies umellen:

Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Maison Relais - Zweiter nationaler Austauschtag zum Thema Kooperation

 

Fir d’Planungswerkstätten am Nomëtte mellt Iech w.e.g. per e-Mail beim Här Steve Feller vum IFEN un: steve.feller@ifen.lu. Fir d’Umeldung brauche mir:

  • Numm vun der Schoul a vun der Maison relais,

  • Numm vum/vun der PresidentIn an d’Nimm vun den Enseignanten (max. 5),

  • Numm vum/vun der Chargé/e de direction an d’Nimm vum edukative Personal (max. 5).

 

Den Austauschdag ass als Formatioun Continue fir d'Schoulpersonal a fir d'Personal aus den SEA unerkannt.

 

Bei weideren Froen steet d'Martine Wiltzius vum SCRIPT zu all Moment ze Verfügung, entweder ënnert dem Telefon: 247-75195 oder via Email: martine.wiltzius@men.lu